Este locuința consumatorului o fortăreață impenetrabilă? La această întrebare a încercat să răspundă, alături de alți specialiști în dreptul consumului, av. dr. Lucian Bercea în cadrul unei dezbateri despre Cauza Kusionova. Aceasta a avut la Camera de Comerț și Industrie a României din București în data de 10 noiembrie 2014.

Locuința consumatorului, o fortăreață impenetrabilă? Cauza Kušionová

București, CCIR, et. 4, Amfiteatrul Al. I. Cuza

Luni, 10 noiembrie 2014, ora 20:00


* Pe aceeași temă a fost publicat articolul Curcanul și consumatorul fericit | Gheorghe PIPEREA

* Pe aceeași temă a fost publicat în Revista de Note și Studii Juridice (RNSJ) articolul Locuința consumatorului – analiză jurisprudențială europeană în comparație cu dreptul intern al României | Silvia USCOV

* Pe aceeași temă a fost publicat articolul Executarea silită asupra locuinţei familiale a consumatorului. Cauza Kušionová. Dreptul la locuința familială | Gheorghe PIPEREA

* Pe aceeași temă a fost publicat articolul Celula stem a societății | Gheorghe PIPEREA

* Pe aceeași temă a fost publicat articolul Executarea silită asupra locuinţei familiale a consumatorului. Cauza Kušionová. Dreptul la locuința familială | Gheorghe PIPEREA


Invitați [ordine alfabetică]

Jud. Mădălina AFRĂSINIE, TRIBUNALUL BUCUREȘTI, Președinte Secția a VI-a, civilă

Av. prof. univ. dr. Lucian BERCEA, Managing Partner BERCEA & ASOCIAȚII, Decan al Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest din Timișoara

Consilier juridic Mihaela GHIRCA, Șef Serviciu Contencios BRD

Av. prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA, Managing Partner PIPEREA & ASOCIAȚII

Moderator

Bogdan DUMITRACHE

Tematică

1. Corelația dintre hotărârile CJUE și hotărârile CEDO

2. Discriminarea soți-concubini

3. Dovedirea locuinței familiale. Probleme de discriminare

4. Este contrară Directivei 93/13 privind clauzele abuzive norma din legislația executări silite privind refuzul oricărei căi de atac împotriva încheierii de învestire cu formulă executorie (art. 640 indice 1 NCPC astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 138/2014)? Dar cea similară, anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 138/2014, privind inexistența unei căi de atac împotriva încheierii de încuviințare a executării silite? Suplinește contestația la executare prin care se pot invoca motive de fapt și de drept privind fondul titlului executoriu (art. 712 alin. 2 NCPC) lipsa unei asemenea căi de atac?

5. Prioritatea dreptului comunitar și considerentele hotărârii pronunțate în Cauza Kušionová nu impun oare judecătorului sesizat cu cererea de învestire cu formulă executorie verificări speciale în raport cu o posibilă executare a locuinței familiei? În caz afirmativ, se pot face asemenea verificări în cameră de consiliu, fără citarea părților (art. 640 indice 1 NCPC) sau este necesară citarea părților?

6. Este conformă cu principiul proporționalității (între satisfacerea creanței contra consumatorului și protecția de care acesta trebuie să beneficieze în lumina Directivei 93/13 astfel cum este aceasta interpretată de Curtea de la Luxembourg) vânzarea silită a imobilului-locuință la un preț mult mai mic decât prețul, stabilit de experți agreați ai instituției de credit, avut în vedere la acordarea creditului, consecința fiind aceea a continuării urmăririi împotriva consumatorului pentru partea de credit nerecuperată?

7. Este conformă cu principiul proporționalității urmărirea silită, pentru toată valoarea creanței, continuată de o societate de colectare creanțe, în temeiul unei cesiuni de creanță consimțit de instituția de credit (cedentul) pentru un preț infim în raport cu valoarea nominală a creanței cesionate?

8. Este conformă cu principiul proporționalității adjudecarea locuinței consumatorului, la finele unei executări silite inițiate/continuate, prin executor judecătoresc, de colectorul de creanțe, adjudecare săvârșită în favoarea unui licitator de profesie, care acționează exclusiv în scop speculativ, urmărind atât achiziția la preț derizoriu, cât și evacuarea efectivă a consumatorului din locuința adjudecată?

9. Față de prioritatea dreptului comunitar și forța cu care se impune statelor membre și autorităților acestora, pot organele de poliție să ignore solicitarea de a sprijini o procedură de evacuare a consumatorului din locuința care a făcut obiectul unei adjudecări săvârșite prin încălcarea principiului proporționalității?

10. Restrângerea executării silite (art. 701 NCPC) este un remediu eficient pentru a preveni o urmărire silită, neconformă principiului proporționalității, asupra locuinței consumatorului?

11. Cauza Kušionová trebuie citită în sensul unei protecții a consumatorului intrinseci fazei executării silite atunci când această vizează locuința sa, ca valoare ocrotită inclusiv de Cartea Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, sau trebuie interpretată în conexiune cu premisa sau, cel puțin, cu suspiciunea existenței unor clauze abuzive în contractul de credit care stă la baza executării silite? În alți termeni, pot fi trase din cauza Kušionová consecințe profitabile unei persoane fizice care este victimă a urmăririi locuinței fără a fi în postura unui consumator?

12. Care dispoziții din legea română implementează obligația analizei proporționalitătii măsurii de evacuare silită din locuința consumatorului? (A se vedea ca în dreptul englez există astfel de dispoziții, menționate în cauza McCann.) Dacă nu există astfel de dispoziții, judecătorul național va putea aplica direct articolul 8 + art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, și să respecte în același timp principiul securității juridice a creditorului? Adică să nu riște astfel să încalce art. 6 dorind astfel să protejeze dreptul creditorului din art. 8…

13. S-a invocat pe rolul instanțelor din România, necesitatea analizei proporționalității prin raportare la jurisprudența CEDO menționata de CJUE în cauza supusă dezbaterii? În alte cuvinte, se cunoaște existența unei practici în acest sens?

14. Locuința familiei beneficiază/ar trebui să beneficieze de o protecție exorbitantă? Confluența legislației privind protecția consumatorilor cu dispozițiile regimului primar imperativ…

Profesionstii va informeaza.

Noutati

Conferinta Nationala

19

Nov

Conferinta Nationala "Probleme dificile de drept comercial" - editia a IV-a

În data de 16 noiembrie 2018, avocatul coordonator al Bercea & Asociații S.C.A., dr. Lucian Bercea, a participat în calitate de moderator la cea de-a ...

Ediția a XXII-a Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României (BNR)

26

Oct

Ediția a XXII-a Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României (BNR)

În data de 22 octombrie 2018, avocatul coordonator al Bercea & Asociații, dr. Lucian Bercea, a participat în calitate de speaker la ediția a XXII-a Colocviilor ...

Conferinta Dreptul Afacerilor - Editia a XIV-a (12 - 13 octombrie 2018)

18

Oct

Conferinta Dreptul Afacerilor - Editia a XIV-a (12 - 13 octombrie 2018)

În perioada 12 - 13 octombrie 2018, avocatul coordonator al Bercea & Asociații, dr. Lucian Bercea, a participat în calitate de speaker la cea de-a XIV-a ediție ...