Bercea si Asoicatii - Publicatii
O parte a echipei Bercea & Asociatii desfasoara activitate didactica si de cercetare in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara, avocatii dr. Lucian Bercea, dr. Dan-Adrian Caramidariu, dr. Alexandra Mercescu, dr. Raluca Bercea și dr. Sergiu Popovici fiind prezenti in literatura juridica din Romania cu numeroase lucrari in dreptul afacerilor, dreptul civil, dreptul european, dreptul comparat, dreptul international privat si dreptul fiscal.

  • Dr. Lucian Bercea
  • Dr. Dan-Adrian Caramidariu
  • Dr. Raluca Bercea
  • Dr. Sergiu Popovici
Av. Dr. Lucian BERCEA
Av. Dr. Lucian BERCEA
Av. Dr. Lucian BERCEA
Dr. Lucian Bercea

Avocat coordonator

Av. Dr. Lucian Bercea

In cursul carierei de avocat si de cadru didactic universitar, dr. Lucian Bercea, avocatul coordonator al societatii, a publicat cateva zeci de articole si studii in prestigioase reviste din Romania si din strainatate. De asemenea, a coordonat si editat volume colective, a redactat capitole din manuale si tratate juridice si a semnat o serie de lucrari in calitate de autor unic.

I. Selectie de carti


1. Lucian Bercea, Drept bancar. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014
2. Lucian Bercea, Drept bancar. Studii, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014
3. Lucian Bercea, Banii si bancile. O perspectivă juridica, Ed. Universitatii de Vest, Timisoara, 2006

II. Volume editate


1. F.I. Mangu, L. Bercea (ed.), In Honorem Ion Lula. Abuzul de drept, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016
2. Radu Bufan, Lucian Bercea, Radu N. Catana (ed.), Restructurarea intreprinderii. Instrumentele dreptului societar si ale dreptului insolventei, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015
3. Lucian Bercea (ed.), Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzantele, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013
4. Radu Bufan, Lucian Bercea (ed.), Dreptul insolventei si instabilitatea economica, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013
5. Radu Bufan, Radu N. Catana, Lucian Bercea (ed.), Dreptul comercial la confluenta a doua coduri, 2013
6. Ianfred Silberstein, Lucian Bercea (ed.), Probleme actuale in dreptul bancar, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008

III. Articole


1. Lucian Bercea, Riscul valutar, impreviziunea si conversia creditelor in valuta, in Revista Romana de Drept Privat nr. 1/2017
2. Lucian Bercea, Instrumentele normative de protectie a consumatorului supraindatorat (Din nou) despre convergenta si concurenta normativa, in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 5/2016, pp. 15-24
3. Lucian Bercea, Protecția consumatorilor prin conversia creditelor în valută, în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2016
4. Lucian Bercea, Convergenta normativa sau concurenta normativa? Interactiunea dintre procedura insolventei persoanei fizice si procedura de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul bancar, in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 10/2015, pp. 35-45
5. Lucian Bercea, Creditul in valuta fata cu reactiunea, editorial in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 8/2015, pp. 13-16
6. Lucian Bercea, Protectia consumatorilor impotriva Legii privind insolventa persoanei fizice, in Curierul Judiciar nr. 7/2015, pp. 363-367
7. Lucian Bercea, Noi standarde de comportament in afaceri? Business judgment rule si raspunderea administratorilor pentru insolventa societatilor comerciale, in Curierul Judiciar nr. 7/2014, pp. 412-41
8. Lucian Bercea, Adnotari la Kásler c. OTP Jelzálogbank. Cheie de lectură a unei hotarari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind clauzele abuzive in contractele de credit de consum, in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 5/2014, pp. 32-48
9. Lucian Bercea, Ethics in banking post-CRD IV. The perspective of the National Bank of Romania Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, in Central Bank Journal of Law and Finance, nr. 1/2014
10. Lucian Bercea, Configurarea contractelor standard. O aplicatie la noile actiuni in eliminarea clauzelor abuzive din contractele de consum, in Curierul Judiciar nr. 6/2013, pp. 347-351
11. Lucian Bercea, Actiunile colective în eliminarea clauzelor abuzive din contractele standard de consum. Cui prodest?, in Revista Romana de Drept Privat nr. 3/2013, pp. 24-36
12. Lucian Bercea, Scrisoarea de garantie bancara ca forma a creditului bancar, in Revista romana de dreptul afacerilor nr. 4/2013, pp. 115-130
13. Lucian Bercea, Supraindatorarea consumatorului de credite: concept echivoc, solutii lacunare, in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 7/2012, pp. 143-152
14. Lucian Bercea, Fundamentele constitutionale ale protectiei consumatorului, in Pandectele Romane nr. 12/2011, pp. 34-51
15. Lucian Bercea, Business Judgment Rule and the Romanian Legal Culture, in Romanian Journal of Comparative Law nr. 1/2011, pp. 80-94
16. Lucian Bercea, Interventia publica asupra sistemului bancar: intre too big to fail si too big to let fail, in Pandectele Romane nr. 2/2011, pp. 49-62
17. Lucian Bercea, Creditul pentru consum: comparatie intre retragerea consumatorului din contract si rambursarea anticipata a creditului, in Pandectele Romane nr. 10/2009, pp. 59-79
18. Lucian Bercea, Natura juridica a conditiilor generale de banca, in Pandectele Romane nr. 8/2008, pp. 17-24
19. Lucian Bercea, Regula judecatii de afaceri: despre noul regim al raspunderii administratorilor societatilor pe actiuni, in Pandectele Romane nr. 8/2007, pp. 26-38
20. Lucian Bercea, Regula judecatii de afaceri: despre involutia institutiei inainte de nasterea sa, in Pandectele Romane nr. 6/2006, pp. 159-166
21. Lucian Bercea, Regula judecatii de afaceri: un transplant legal imposibil, in Pandectele Romane nr. 3/2006, pp. 201-208
22. Lucian Bercea, Efectele juridice ale denominării monedei nationale, in Dreptul nr. 3/2006, pp. 35-63
23. Lucian Bercea, Independenta bancii centrale: un subiect care parea inchis, in Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2004, pp. 300-309
24. Lucian Bercea, Evolutii in structura sistemului bancar din Romania, in Revista de Drept Comercial nr. 4/2004, pp. 248-257
25. Lucian Bercea, Sistemul de evidenta si publicitate a institutiilor de credit, in Revista de Drept Comercial nr. 10/2003, pp. 148-155
26. Lucian Bercea, Actiunile si actionarii bancilor, in Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2003, pp. 356-366
27. Lucian Bercea, Statutul dreptului bancar, in Revista de Drept Comercial nr. 6/2003, pp. 130-136
28. Lucian Bercea, Constituirea societatilor bancare, in Revista de Drept Comercial nr. 12/2001, pp. 100-125
29. Lucian Bercea, Infractiunile prevazute in Legea bancara nr. 58/1998, in Revista de Drept Penal nr. 4/1999, pp. 47-56

IV. Capitole de carte si studii in volume colective


1. Lucian Bercea, Standardul de conduita al bancii in caz de abuz sau frauda vadita in executarea scrisorii de garantie bancara autonoma, in F.I. Mangu, L. Bercea, In Honorem Ion Lulă. Abuzul de drept, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016, pp. 21-38
2. Lucian Bercea, Market for lemons. O aplicatie la incheierea contractelor standard intre profesionisti si consumatori, in D.-A. Popescu, I.-Fl. Popa (ed.), Liber Amicorum Liviu Pop, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015, pp. 68-75
3. Lucian Bercea, De ce pot fi convertite in capital numai creantele exigibile? (Despre relatia dintre conversia creantelor si principiul sinceritatii capitalului social), in M.D. Bob, A.R. Trandafir (ed.), Creditori versus debitori. Perspectiva Hexagonului, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015, pp. 127-136
4. Lucian Bercea, Raspunderea pentru intrarea debitorului in insolventa, in R. Bufan, (coord.), Tratat practic de insolventa, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014, pp. 805-835
5. Lucian Bercea, Des concepts monétaires dans le nouveau Code civil roumain, in F-A. Baias (ed.), Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur, Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2014
6. Lucian Bercea, Creditul bancar. O incercare de conceptualizare, in L. Bercea, (ed.), Contractul de credit bancar intre teorie si practica. Principiile, legea, uzantele, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013, pp. 36-67.
Av. Dr. Dan-Adrian Caramidariu
Av. Dr. Dan-Adrian Caramidariu
Av. Dr. Dan-Adrian Caramidariu
Dr. Dan-Adrian Caramidariu

Avocat colaborator

Av. Dr. Dan-Adrian Caramidariu

I. CĂRŢI


1. Dan Caramidariu, Uniunea Bancară Europeană şi România: conceptul, cadrul legal, consecinţele, Editura ASE, București, 2015, ISBN 978-606-505-968-9, 126 p.
2. Dan Caramidariu, Gândire economică, programe de guvernare și intervenționism în România după 1989, Ed. Solness, Timișoara, 2012, ISBN 978-973-729-335-0, 457 p.

II. ARTICOLE


1. Dan Caramidariu, Noile cerinţe în materia supravegherii bancare şi a accesului la activitatea instituţiilor de credit, în Revista Română de Drept al Afacerilor 3/2015
2. Dan Caramidariu, Uniunea bancară europeană la start. Consideraţii privind cadrul juridic şi impactul asupra sistemului financiar-bancar român, în Revista Română de Drept European 1/2015
3. Dan Caramidariu, Mecanisme de stabilitate și programe de salvare. Despre prima trimitere preliminară a Curții Constituționale Federale a Germaniei și criza zonei euro, în Revista Română de Drept European 2/2014
4. Dan Caramidariu, Jurisprudența recentă a Curții Federale de Justiție a Germaniei în materia comisionului de analiză a dosarului în contractul de credit pentru consum, în Revista Română de Dreptul Afacerilor 5/2014
5. Dan Caramidariu, Jurisprudența Curții Constituționale a Germaniei în materia integrării europene (II), în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept, 2/2014
6. Dan Caramidariu, Jurisprudența Curții Constituționale a Germaniei în materia integrării europene (I), în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept, 1/2014
7. Dan Caramidariu, Curtea Constituțională Federală a Germaniei și repolitizarea deciziilor privind combaterea crizei zonei euro, în Revista Română de Drept European 1/2013
Av. Dr. Raluca Bercea
Av. Dr. Raluca Bercea
Av. Dr. Raluca Bercea
Dr. Raluca Bercea

Of Counsel

Av. Dr. Raluca Bercea

A publicat studii de drept european şi drept comparat, în străinătate şi în ţară, între care, cele mai relevante: „Toute comparaison des droits est une fiction” – în volumul „Comparer les droits, résolument!”, Presses Universitaires de France, Paris, 2009; „The European Union Law and the Romanian Judge”, în Diritto e Politiche dell'Unione Europea, G.Giappichelli Editore, Torino, fascicolo 1/2009; „The European Court of Human Rights: the Beginning of a Systematic Comparative Law Approach” – în volumul „Applied Social Sciences, Administration and Business”, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2012; „The powerless translator: An Argument based on legal culturemes” – în volumul „Comparative Law – Engaging Translation”, Routledge, Taylor and Francis Group, 2014; „Legal translation and legal interpretation: the epistemological gap”, în The Translator, special issue: Law in translation, vol. 20, issue 3, november 2014, Routledge, Taylor and Francis Group; „Legal Culturalism as Resilience” – în volumul „The 2nd World Congress on Resilience: From Person to Society”, Monduzzi Edittore – International Proceedings Division, 2014; Drept comunitar. Principii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007; Comparaţia în ştiinţele sociale. Mizele interdisciplinarităţii (ed.), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficace? (ed.), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
Av. Dr. Sergiu Popovici
Av. Dr. Sergiu Popovici
Av. Dr. Sergiu Popovici
Dr. Sergiu Popovici

Of Counsel

Av. Dr. Sergiu Popovici

I. CARTI


1. Sergiu Popovici, Executarea silita transfrontaliera – instrument de consolidare a creditului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2015
2. Sergiu Popovici, Contractul de leasing, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010

II. CAPITOLE DE CARTI


1. Sergiu Popovici, Reguli generale ale dreptului international privat consacrate în Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura civila, cu o sfera de aplicare mai restransa decat ar indica formularea lor, in Revista de Stiinte Juridice nr. 1/2014, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014
2. Sergiu Popovici, Leasingul pentru consum din perspectiva O.U.G. nr. 50/2010, in volumul Conferintei de drept bancar, FDSA, 9 noiembrie 2012, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013
3. Sergiu Popovici, Legea aplicabila actului juridic in lipsa alegerii partilor, in volumul Libertatea contractuala. Limite legale si garantii procesuale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013
4. Sergiu Popovici, Conflicts in the Regulation of Conflicts of Law, în volumul Applied Social Sciences: Administration and Management, Editura Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, Anglia, 2013
5. Sergiu Popovici, Normele de aplicatie imediata, in vol. Ad Honorem Radu I. Motica, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013

III. ARTICOLE


1. Sergiu Popovici, Correlating Domestic Provisions with the European Regulations Concerning International Jurisdiction of Romanian Courts, in Kieler Ostrechts-Notizen (Kiel Journal of East European Law) nr. 2/2016-1/2017, pp. 34-41;
2. Sergiu Popovici, Observatii asupra procedurii de refuz al executarii, reglementata de art. 46 si urm. din Regulamentul Uniunii Europene Nr. 1215/2012, in Dreptul nr. 11/2015
3. Sergiu Popovici, Procesul civil international in reglementarea noului Cod de procedura civila, serie de 7 articole in Revista Romana de Drept al Afacerilor, 2013 si 2014
4. Sergiu Popovici, Baza de impozitare a T.V.A. in cazul operatiunilor de leasing, in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 3/2009, pp. 23-34
5. Sergiu Popovici, Particularitati ale operatiunilor de leasing cu implicatii asupra impozitului pe profit, in Revista Romana de fiscalitate nr. 6/2009
6. Sergiu Popovici, Criterii pentru interpretarea notiunii de „caz bine justificat” din cadrul articolului 14 al Legii contenciosului administrativ, in Pandectele Romane nr. 3/2007, pp. 259-266
Profesionstii va informeaza.

Noutati

Conferinta Nationala

19

Nov

Conferinta Nationala "Probleme dificile de drept comercial" - editia a IV-a

În data de 16 noiembrie 2018, avocatul coordonator al Bercea & Asociații S.C.A., dr. Lucian Bercea, a participat în calitate de moderator la cea de-a ...

Ediția a XXII-a Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României (BNR)

26

Oct

Ediția a XXII-a Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României (BNR)

În data de 22 octombrie 2018, avocatul coordonator al Bercea & Asociații, dr. Lucian Bercea, a participat în calitate de speaker la ediția a XXII-a Colocviilor ...

Conferinta Dreptul Afacerilor - Editia a XIV-a (12 - 13 octombrie 2018)

18

Oct

Conferinta Dreptul Afacerilor - Editia a XIV-a (12 - 13 octombrie 2018)

În perioada 12 - 13 octombrie 2018, avocatul coordonator al Bercea & Asociații, dr. Lucian Bercea, a participat în calitate de speaker la cea de-a XIV-a ediție ...